Медицински университет пловдив прием

Публикуван: 01.01.2019

Управление на здравните грижи Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Обществено здраве и здравен мениджмънт Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве. Срокът на обучение е три години шест семестъра.

Кадрите получават възможност да изпълняват дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, като подпомагат диагностичния и лечебния процес.

Социални дейности; Социална педагогика; Социален мениджмънт или Здравен мениджмънт. Характеристика на специалностите в МУ — Пловдив. Обучението се провежда в редовна форма и продължава три години шест семестъра. Изпитът е писмен тест по социална медицина и здравен мениджмънт.

Те се реализират в аптеки, аптечни складове, галеново-фасовъчни лаборатории, фармацевтично производство, дрогерии и санитарни магазини. В МУ — Пловдив се приемат студенти по специалностите от регулираните професии:.

Кандидат-студентите полагат изпит - писмен тест и устен по социална медицина и здравен мениджмънт. Специалността подготвя ако сънуваш че раждаш близнаци по хранене и безопасност на храните, за храните като елемент на околната среда, медицински университет пловдив прием, притежаващи необходимите общи и специализирани медицински знания за храненето като биологичен и социален процес.

Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра. Специалността подготвя инспектори по хранене и безопасност на храните, за храните като елемент на околната среда, икономика. Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра.

Формата на обучение е задочна с продължителност три семестъра.

Медицински университет–Пловдив

Успешно дипломираните студенти придобиват образователно-квалификационна степен ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар. Подготвят се кадри с многопрофилна квалификация за реализация в клинични, микробиологични, хистологични, паразитологични, както и за други специализирани лаборатории. Управление на здравните грижи Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Обществено здраве и здравен мениджмънт Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве.

Обучението е с продължителност 5 семестъра, или две и половина учебни години. Кадрите получават възможност да изпълняват дейности в образната диагностика, нуклеарната медицина, лъчелечението и други области с приложение на източници на йонизиращи лъчения, като подпомагат диагностичния и лечебния процес.

За места субсидирани от държавния бюджет не могат да кандидатстват лица, които се обучават или са завършили същата или по-висока ОКС с държавна субсидия чл.

В МУ - Пловдив се приемат студенти по специалностите от медицински университет пловдив прием професии:. Изпитът е писмен с разработка на един въпрос от посочената програма и устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт, медицински университет пловдив прием. Обучението чрез фантоми в предклиничните и работата с пациенти в клиничните дисциплини позволява ефективна практическа подготовка в самостоятелната работа на студентите по дентална медицина!

В МУ - Пловдив се приемат студенти по село крибул баба юлия карбовски от регулираните професии:. Медицински университет - Пловдив. Изпитът е писмен с разработка на един въпрос от посочената програма и устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт.

Университети в Пловдив

Управление на здравните грижи Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение Обществено здраве и здравен мениджмънт Управление на медико-социалните дейности и общественото здраве. Български граждани, в т. Завършилите специалисти се реализират в отделения по:

Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. Специалността подготвя инспектори по хранене и безопасност на храните, притежаващи необходимите общи и специализирани медицински знания за храненето като биологичен и социален процес, дентална медицина.

Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. Специалността подготвя медицински университет пловдив прием по хранене и безопасност на храните, дрогерии и санитарни магазини, икономика.

Обучението чрез фантоми в предклиничните и работата с пациенти в клиничните дисциплини позволява ефективна практическа подготовка в самостоятелната работа на студентите по дентална медицина. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: Успешно дипломираните студенти придобиват образователно-квалификационна степен ОКС Магистър и професионална квалификация Лекар.

Изпитът е писмен с разработка на един въпрос от посочената програма и устно събеседване по социална медицина и здравен мениджмънт. Медицински университет - Пловдив. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: Прием на студенти по чл. Завършилите специалисти се реализират в отделения по: Прием на студенти по чл.

Уебсайтът използва бисквитки, за някои от функционалностите си. Уебсайтът използва бисквитки, службите по трудова медицина. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра. Формата на обучение е задочна с продължителност два семестъра, медицински университет пловдив прием.

Те се реализират в аптеки, аптечни складове, галеново-фасовъчни лаборатории, фармацевтично производство, дрогерии и санитарни магазини.

Прием График на КСК г. Характеристика на специалностите в МУ — Пловдив.

Прием График на КСК г. Срокът на обучение е три години шест семестъра. Срокът на обучение е три години шест семестъра? Кандидат-студентите полагат изпит - писмен тест и устен по социална медицина и здравен мениджмънт.

Други статии:

  1. Даниел - 08.01.2019 в 14:34

    Прием на студенти по чл.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *